جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - Friday 22 September 2017
توضیحات توضیحات

تقویم نمایشگاه ها و سمینارهای مرتبط

 

موضوع مکان زمان
 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران- تهران   ۱۵/۰۸/۱۳۹۵  الی   ۱۸/۰۸/۱۳۹۵
یازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو ایران- تهران   ۲۵/۰۸/۱۳۹۵  الی   ۲۸/۰۸/۱۳۹۵
کنفرانس کامپوزیتها در تجهیزات ورزشی   انگلیس- لندن   ۲۶/۰۸/۱۳۹۵  الی   ۲۶/۰۸/۱۳۹۵
کنگره بین المللی کامپوزیت آلمان- دوسلدورف   ۰۸/۰۹/۱۳۹۵  الی   ۰۹/۰۹/۱۳۹۵
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامبوزیت ایران- تهران   ۱۶/۰۹/۱۳۹۵  الی   ۱۹/۰۹/۱۳۹۵
هفتمین کنفرانس بین المللی توربین های بادی   آلمان- دوسلدورف   ۲۲/۰۹/۱۳۹۵  الی   ۲۴/۰۹/۱۳۹۵
هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور ایران- تهران   ۲۵/۰۹/۱۳۹۵  الی   ۲۸/۰۹/۱۳۹۵
ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصالات، ماشین آلات و تجهیزات وابسته ایران- تهران   ۰۵/۱۰/۱۳۹۵  الی   ۰۸/۱۰/۱۳۹۵
کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران ایران- تهران   ۰۶/۱۱/۱۳۹۵  الی   ۰۷/۱۱/۱۳۹۵
ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات، شهربازی و پارک ها ایران- تهران   ۱۸/۱۱/۱۳۹۵  الی   ۲۱/۱۱/۱۳۹۵
نهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو، تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی ایران- تهران   ۰۶/۱۲/۱۳۹۵  الی   ۰۹/۱۲/۱۳۹۵
چهارمین نمایشگاه بین المللی سازه ها و نماهای ساختمانی ایران- تهران   ۰۶/۱۲/۱۳۹۵  الی   ۰۹/۱۲/۱۳۹۵
دومین نمایشگاه بین المللی تکنولوژیهای نوین ساختمان ایران- تهران   ۰۶/۱۲/۱۳۹۵  الی   ۰۹/۱۲/۱۳۹۵
نمایشگاه بین المللی کامپوزیت روسیه- مسکو   ۱۰/۱۲/۱۳۹۵  الی   ۱۲/۱۲/۱۳۹۵

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات